Handicapledsagere

Ved køb af almindelig billet/ungdomsbillet og fremvisning af et gyldigt ledsagerkort fra Danske Handicaporganisationers Brugerservice, kan handicappede gratis få en ledsager med til festivalen. Ved ankomst til festivalen vises ledsagerkortet ved den almindelige...

Festivalens scener har begrænset kapacitet

SPOT Festival er en primært indendørs festival, som bruger Aarhus’ mange spillesteder og kulturhuse til at gennemføre koncerter/filmforevisninger/etc. Med plads til alt fra 50 til 3.000 personer har de forskellige venues meget forskellige publikumskapaciteter, og SPOT...

Børn

Børn er selvfølgelig meget velkomne på SPOT Festivalen – men kun sammen med mindst én voksen. Til gengæld kommer de gratis ind, så længe de er under 12 år gamle. Pas godt på vores yngste publikummer: mange tusinde mennesker, høj musik og almindelig festivaltumult kan...

I tilfælde af uheld

I tilfælde af alvorlige uheld: Ring 112. Under hele festivalen vil Beredskabsforbundets medarbejdere være parate til at hjælpe festivalens gæster, musikere m.fl. med samaritter-opgaver. Hvis du selv kommer til skade eller ser andre, der har brug for hjælp, så henvend...

Stagediving, crowdsurfing mm.

Stagediving, crowdsurfing, moshing og lignende er aktiviteter, mange ikke har lyst til ufrivilligt at være en del af. Det er farligt og folk kommer til skade. Derfor er det forbudt på alle scener. Oplever vagterne at festivalgæster alligevel udøver den slags, bliver...