Angående coronavirus

SPOT følger sundhedsmyndighedernes opfordringer og påbud. 
Foreløbig er der sat en slutdato den 1. april. SPOT Festival er ikke omfattet af regeringens stop for events med mere end 1000 tilskuere, da arrangementet først finder sted 1-2. maj – altså en måned senere. Skulle arrangement-stoppet blive forlænget, så det også omfatter SPOT Festival, vil vi naturligvis melde det ud i offentligheden.
Skulle det komme så vidt, at SPOT vælger, eller får påbud om, at lukke arrangementet, vil publikum naturligvis få refunderet deres billetter.

Handicapledsagere

Ved køb af almindelig billet/ungdomsbillet og fremvisning af et gyldigt ledsagerkort fra Danske Handicaporganisationers Brugerservice, kan handicappede gratis få en ledsager med til festivalen. Ved ankomst til festivalen vises ledsagerkortet ved den almindelige...

Børn

Børn er selvfølgelig meget velkomne på SPOT Festivalen – men kun sammen med mindst én voksen. Til gengæld kommer de gratis ind, så længe de er under 12 år gamle. Pas godt på vores yngste publikummer: mange tusinde mennesker, høj musik og almindelig festivaltumult kan...

I tilfælde af uheld

I tilfælde af alvorlige uheld: Ring 112. Under hele festivalen vil Beredskabsforbundets medarbejdere være parate til at hjælpe festivalens gæster, musikere m.fl. med samaritter-opgaver. Hvis du selv kommer til skade eller ser andre, der har brug for hjælp, så henvend...

Hittegods

Hvis du har mistet tøj, mobiltelefon, pung eller andet, så henvend dig til festivalens akkreditering i Scandinavian Congress Center. Her vil hittegods blive gemt under festivalen. Efter festivalen bliver ikke-afhentet hittegods opbevaret på festivalens sekretariat –...