Farvel, Jan – og tak!

sep 25, 2020

Jan Sneum er her ikke mere.
Jans bortgang kom ikke uventet, men ikke desto mindre smertefuldt for familie og venner og de utroligt mange mennesker, som Jan gennem sit professionelle virke kom i berøring med.

Jans arbejde i musiklivet var uvurderligt for et væld af unge kunstnere: Hans dybe tillid til de unge kunstneres ambitioner og evner var bundløs, ligesom hans respekt for de mange kunstneriske udtryk – uanset genre eller niche – var nagelfast.

Som formidler var han afklaret, velforberedt og ubestikkelig målrettet på sin helt egen elskelige og empatiske facon.

Jans indsats for musikken gennem sin tid i DR vil mange kunne bevidne og tænke tilbage på med stor respekt og taknemmelighed. Sammen med andre gode og dygtige radiofolk var Jan inkarnationen af det daværende DR’s bedste side: evnen og især viljen til at stå vagt om kunstnerisk diversitet og integritet. Empati for det skæve og kantede. Lydhørhed ganske simpelt.

Men Jan bidrog og hjalp også uegennyttigt til på mange andre platforme. Gennem flere år et skattet medlem af ROSAs kunstneriske udvalg. Og altid en loyal supporter af SPOT festivalen – både i tanker og handling. Jan var også en meget aktiv person omkring stiftelsen af MXD – Music Export Denmark. Hans dybe kærlighed til de nordiske musikscener var en del af hans journalistiske og personlige DNA. Jans dedikerede  indsats i europæisk broadcasting var betydende og internationalt værdsat.

Jan nåede meget fortjent at modtage flere nationale og internationale priser for sit mangeårige virke.

Sygdom trak hårde veksler på Jans naturlige livsvilje. De sidste år var svære, men Jans ukuelighed satte ham i stand til at være virksom til det sidste.

Alle hos ROSA og SPOT, der kendte Jan, oplever en tristhed og et savn af ham. En lille trøst er det, at ildsjælen i hans personlighed vil lyse kraftigt og langt ud i fremtiden stadig vil lune og vise vej for alle, der holder af musik.

Gunnar K. Madsen

– – –
Foto: Agnete Schlichtkrull, DR